سبد خرید

آمپر تحویلی
تحویل باتری کهنه الزامی بوده و در صورتی که آمپر باتری تحویلی با آمپر باتری اعلام شده مغایر باشد، سفارش شما لغو خواهد شد
آمپر باتری تحویلی خود را در قسمت زیر وارد نمایید.

قیمت هر آمپر باتری کهنه 2,000 تومان می باشد.


باتری
0 تومان تخفیف بابت باتری قدیمی
محصول قیمت واحد تخفیف تعداد قیمت کل
سبد خرید خالی است
جمع 0 تومان 0 تومان