باتری متناسب خودرو

باتری متناسب خودرو

انتخاب باتری برای هر خودرو موضوعی است که باید به آن توجه ویژه ای کرد...

شما میتوانید با استفاده از جدول زیر ظرفیت باتری متناسب با خودروی خود را مشخص نمایید.

CAR&BATTERY.jpg