نحوه مراقبت از باتری خودرو

نحوه مراقبت از باتری خودرو

تابستان زمانی است که مشکلات باتری شروع می شوند، اما به این دلیل که موتور به آسانی می چرخد، وضعیت نامناسب باتری خودرو نادیده گرفته می شود. برخی از چیزهایی که گرما برآن ها اثر می گذارد عبارتند از:

گرمای شدید هوا به همراه گرمای بیش از حدی که در محفظه موتور تولید می شود، فرسایش ترمینال ها و کابل های باتری را سریع تر می کند. دماهای بالا باعث تبخیر مایع درون باتری می شوند که این امر باعث فرسایش شبکه های داخلی باتری می شود. درطول دماهای بالا، استقامت باتری خودرو کمتر می شود. این مشکل تا حد زیادی بر استارت خوردن خودرو در دماهای پایین اثر می گذارد. زمانی که جیوه به پایین تر از نقطه انجماد می رسد، قدرت باتری ⅓ قدرت آن در هوای گرم می شود، و در پایین تر از صفر فارنهایت فقط نصف قدرت آن در گرما را دارد.

مراقبت از باتری شامل بازبینی و نگهداری آن در طول سال می شود.

هشدار: همواره در حین بررسی باتری، محافظ چشم، لباس آستین بلند و دستکش بپوشید تا مانع آسیب رسانی اسید باتری به بدن خود شوید.

مرحله ۱: وضعیت بصری باتری را بررسی کنید. اگر محفظه باتری شکسته باشد، نشتی داشته باشد یا از طرفین یا بالا برآمدگی داشته باشد، باید آن را تعویض کنید.

مرحله ۲: سطح مایع باتری را بررسی کنید. تمامی باتری ها درپوش هایی برای بررسی سطح مایع ندارند. اگر باتری شما نیز این درپوش را ندارد، از این مرحله بگذرید. اگرمایع درون باتری صفحه های عمودی داخل باتری را بپوشاند، نیازی به توجه ندارد. اگر قسمت بالای صفحه های درون باتری خارج از مایع باشند، به دقت مقداری آب مقطر به آن اضافه کنید. فقط به حدی آب بریزید که صفحه ها را به طور کامل بپوشاند. اگر باتری را بیش از حد پر کنید، در دماهای بالا منبسط شده وممکن است اسید باتری از بالای آن سرریز کند.

هشدار: همواره از آب مقطر برای ریختن در باتری استفاده کنید و نه از آب شیر. حال ، درپوش یا دربند باتری را سفت ببندید.